JIANG ZHUANG 500ML

Bottle Size: 500 mL bottle
Alcohol/Vol: 50%
SKU: 079848